Tags:

hòa giải viên

Lát cắt ứng xử gia đình từ các câu chuyện của hòa giải viên tòa án

Lát cắt ứng xử gia đình từ các câu chuyện của hòa giải viên tòa án

Ra tòa làm thủ tục để kiện nhau nhưng nhiều mâu thuẫn gia đình cuối cùng lại được hóa giải bởi sự lắng nghe, chia sẻ, phân tích của các hòa giải viên tòa án.

Kỳ họp thứ 9: Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Kỳ họp thứ 9: Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Chiều 16/6, với 90,27% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Hòa giải viên tại tòa án: Vị trí, tiêu chuẩn "cân lên đặt xuống"

Hòa giải viên tại tòa án: Vị trí, tiêu chuẩn "cân lên đặt xuống"

Vị trí, tiêu chuẩn, hay việc bổ nhiệm, nhiệm kỳ… của hòa giải viên là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn khi đề cập trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Còn nhiều ý kiến trái chiều về đối tượng này, trong đó phần lớn cho rằng vị trí này chưa được đánh giá toàn diện trong khi công việc đòi hỏi nhiều yêu cầu không nhỏ.

Giải quyết tranh chấp bằng hoà giải ở cơ sở thành công hơn 80%

Giải quyết tranh chấp bằng hoà giải ở cơ sở thành công hơn 80%

Trong giai đoạn 2014 - 2018, các tổ hoà giải ở cơ sở trên cả nước đã tiến hành hòa giải 760.755 vụ, việc, trong đó hòa giải thành 612.807 vụ việc, đạt tỷ lệ 80,6%.

Số hòa giải viên ở cơ sở là nữ chiếm hơn 28%

Số hòa giải viên ở cơ sở là nữ chiếm hơn 28%

Hiện cả nước có hơn 100.000 tổ hòa giải được thành lập với hơn 650.000 hòa giải viên. Trong đó, số hòa giải viên là nữ giới chỉ chiếm hơn 28%, số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/4 tổng số hòa giải viên cả nước. Gần 800.000 vụ việc tranh chấp đã được giải quyết bằng hòa giải ở cơ sở kể từ năm 2014 đến năm 2018.

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.