• Mới cập nhật:
Tags:

hội phụ nữ học viện cảnh sát nhân dân

Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hội nhập, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Phụ nữ Học viện CSND phát huy vai trò trong phòng, chống dịch Covid-19

Phụ nữ Học viện CSND phát huy vai trò trong phòng, chống dịch Covid-19
50 phần quà đã được Hội Phụ nữ Học viện trao cho các cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và 1 phần quà cho đội ngũ cán bộ y tế của Học viện đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác trong phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác trong phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân
Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong toàn thể hội viên Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân.