Tiêu dùng

Khi người Việt Nam tin yêu dùng hàng Việt Nam

28/10/2020 - 11:30 AM
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng trong thời gian qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng khi đã khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người Việt Nam. Các hoạt động của Chương trình đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường.

Năm 2020 là  năm thứ 11 triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Theo ghi nhận và đánh giá của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cuộc vận động đã tạo chuyển biến tích cực trên cả hai lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng. 

Trong đó Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 – 2020 theo Quyết định 634/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ được các cấp, các ngành tích cực triển khai, được xem như là kim chỉ nam trong hoạt động thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. 

Với vai trò là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Đề án, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các địa phương và Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung của Đề án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn