Kinh nghiệm để đạt tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND đồng đều cả 3 cấp của tỉnh Hà Giang

PVH
13/07/2021 - 18:20
Kinh nghiệm để đạt tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND đồng đều cả 3 cấp của tỉnh Hà Giang

Cử tri tỉnh Hà Giang đi bỏ phiếu ngày bầu cử 23/5/2021

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%.

Đặc biệt, tỷ lệ nữ trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt cao và đồng đều. Cụ thể: tỷ lệ nữ trúng cử ĐBQH có 3/6 người (chiếm 50%). Đây là tỷ lệ thuộc nhóm các tỉnh đạt cao nhất cả nước.

Về tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp cũng cho thấy kết quả đồng đều ở cả 3 cấp. Cụ thể, ở cấp tỉnh, đại biểu HĐND là nữ có 19/57 người (chiếm 33,33%). Ở cấp huyện, đại biểu HĐND là nữ có 132/370 người (chiếm 35,67%). Ở cấp xã, đại biểu HĐND là nữ có 1.348/4.054 người (chiếm 33,25%).

Đóng góp vào kết quả chung của cuộc bầu cử, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã tích cực trong công tác chuẩn bị và tham gia vào cuộc bầu cử; trong đó tập trung, chú trọng việc tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. 

Theo bà Dương Ánh Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang, bên cạnh việc ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tham gia công tác bầu cử, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất giới thiệu ứng cử viên nữ. Các cấp Hội của tỉnh cũng triển khai, thực hiện, rà soát, phát hiện phụ nữ tiêu biểu tại địa phương trên các lĩnh vực, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đương nhiệm còn đủ tuổi tái cử; lãnh đạo chủ chốt, trưởng/phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cơ sở là nữ; phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp trí thức, doanh nhân, các tôn giáo, người dân tộc thiểu số... Theo đó, cấp cơ sở giới thiệu được 1.300 nữ ứng viên; cấp huyện giới thiệu 122 nữ; cấp tỉnh giới thiệu 25 nữ ứng cử vào các cơ quan dân cử. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2021-2026 chất lượng của nữ đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Hà Giang cao hơn cả về trình độ và năng lực, độ tuổi cũng trẻ hơn.

Các cấp Hội của tỉnh Hà Giang đã chủ động tham gia đầy đủ các hội nghị hiệp thương, đề xuất về số lượng, cơ cấu, danh sách nữ ứng cử viên. Đồng thời, các cấp Hội cũng rà soát, phát hiện, chuẩn bị danh sách phụ nữ tiêu biểu để giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên đại biểu HĐND gửi cấp ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; sử dụng danh sách nguồn quy hoạch trong quá trình tham gia ủy ban bầu cử và các hội nghị hiệp thương để giới thiệu nữ ứng cử viên.

Nhờ đó, sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, trong danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử, thì tỷ lệ nữ ứng cử ĐBQH chiếm tới 60%; ứng viên đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm tới 42,39%; cấp huyện và xã lần lượt là 39,52% và 35,53%. Đây chính là tiền đề để Hà Giang có tỷ lệ nữ trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo luật định.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, mạnh dạn cơ cấu cán bộ nữ có đủ điều kiện tham gia, đảm bảo tỷ lệ nữ theo quy định; tạo điều kiện hơn nữa cho tổ chức Hội LHPN các cấp trong việc tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm