• Mới cập nhật:
Tags:

lao động khu vực phi chính thức

Lao động nữ khu vực phi chính thức mong muốn gì ở BHXH tự nguyện?

Lao động nữ khu vực phi chính thức mong muốn gì ở BHXH tự nguyện?
Mặc dù có thu nhập khá cao, lên tới gần 10 triệu đồng/tháng, nhưng phụ nữ di cư, lao động khu vực phi chính thức chưa quan tâm tới BHXH tự nguyện, để có chỗ dựa an sinh cho bản thân.

Dự kiến mở rộng các chế độ hưởng BHXH tự nguyện

Dự kiến mở rộng các chế độ hưởng BHXH tự nguyện
Theo BHXH Việt Nam, những hạn chế, thiếu hấp dẫn trong chế độ thụ hưởng của BHXH tự nguyện sẽ được khắc phục trong thời gian tới, như người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động...