• Mới cập nhật:
Tags:

lao động tự quản lý sổ bảo hiểm

Những thay đổi quan trọng trong BHXH với người lao động

Những thay đổi quan trọng trong BHXH với người lao động
Người lao động trong thời gian đóng BHXH được quản lý sổ BHXH của mình để theo dõi quá trình đóng – hưởng BHXH là một trong những thay đổi cơ bản và lớn nhất trong nội dung luật BHXH.

Gần 400.000 sổ BHXH đã về tay người lao động

Gần 400.000 sổ BHXH đã về tay người lao động
Trong tổng số hơn 12 triệu sổ BHXH, BHXH các địa phương đã trả lại cho người lao động giữ gần 400 ngàn sổ. Qua đó, người lao động nắm được thông tin, góp phần giảm tình trạng chủ sử dụng trốn, chậm đóng BHXH.

12 triệu sổ BHXH trả cho người lao động

12 triệu sổ BHXH trả cho người lao động
Việc trả số bắt đầu từ quí II/2016. Việc này giúp người lao động chủ động cập nhật thông tin về BHXH của chính mình nhằm hạn chế tình trạng người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm…