• Mới cập nhật:
Tags:

mục tiêu quốc gia

Phụ nữ cả nước chủ động, sáng tạo với nhiều mô hình chống dịch Covid-19 hiệu quả

Phụ nữ cả nước chủ động, sáng tạo với nhiều mô hình chống dịch Covid-19 hiệu quả
Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã đoàn kết, đồng lòng cùng cấp, các ngành, các địa phương trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 với sự chủ động, sáng tạo và nhiều mô hình hiệu quả.

Đại dịch COVID-19 làm gia tăng khoảng cách bình đẳng giới

Đại dịch COVID-19 làm gia tăng khoảng cách bình đẳng giới
Đây là nhận định của Ủy ban Xã hội khi thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021, diễn ra chiều 27/9 tại Phiên họp toàn thể thứ 2.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tăng tốc giảm nghèo đa chiều trên diện rộng

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tăng tốc giảm nghèo đa chiều trên diện rộng
Cấp địa phương tham gia dự án "Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam giai đoạn 2020-2025", các tỉnh sẽ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tìm kiếm, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình thành công để tăng tốc giảm nghèo đa chiều trên diện rộng. Đặc biệt là hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ ứng dụng sàn thương mại điện tử, tiếp thị điện tử, mở rộng kinh doanh trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19.

Thảo luận về lồng ghép giới trong phát triển vùng dân tộc thiểu số

Thảo luận về lồng ghép giới trong phát triển vùng dân tộc thiểu số
Nhiều ý kiến tập trung thảo luận về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số.

Bắc Giang: Nguồn vốn chính sách thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới

Bắc Giang: Nguồn vốn chính sách thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới
Qua 5 năm, nguồn vốn chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại Bắc Giang đã hỗ trợ 178.200 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giúp 158.450 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Nhiều xã đã cán đích nông thôn mới, bộ mặt vùng nông thôn, miền núi nơi đây đã từng bước đổi thay.