• Mới cập nhật:

Xã hội

Nam Định tạo mọi điều kiện để triển khai Đề án 01 hiệu quả

Nhóm PV 17/03/2023 - 19:58 (GMT+7)

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc khẳng định tại Hội nghị khởi động Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01), đồng thời phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939).

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc chia sẻ: Nam Định là tỉnh có thế mạnh gần 30 năm đứng đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo, là tỉnh hoàn thành về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, đến nay đã có 182 trên 204 xã, thị trấn bằng 89% tổng số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Hội LHPN các cấp và lực lượng phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thu hút, khích lệ hội viên, phụ nữ phát huy sáng kiến nội lực sáng tạo đổi mới tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025.

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xác định rõ tầm quan trọng của lực lượng phụ nữ trong sự phát triển của tỉnh, quan tâm tạo điều kiện phù hợp với thực tế của tỉnh để công tác Hội và phong trào phụ nữ phát triển. Trong đó có các đề án liên quan đến phụ nữ đã đạt được những kết quả tích cực.

Nam Định tạo mọi điều kiện để triển khai Đề án 01 hiệu quả  - Ảnh 1.

Đại biểu dự hội nghị khởi động Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01), đồng thời phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Nam Định

Nâng cao năng lực, nhận thức, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo

Góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu 2021-2025 của tỉnh và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu đưa các nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vào các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, hằng năm mỗi cơ sở Hội giúp 3 đến 5 hộ có phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 70 chủ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp quản lý hợp tác xã chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động hỗ trợ thành lập 3 - 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, phối hợp đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho 2.000 lao động nữ, trong đó có 85% trở lên có việc làm gắn với mô hình tạo việc làm sau đào tạo.

Nam Định tạo mọi điều kiện để triển khai Đề án 01 hiệu quả  - Ảnh 2.

Hội LHPN các cấp tỉnh Nam Định hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp

Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nam định hỗ trợ thành lập 9 HTX, 17 Tổ hợp tác/tổ liên kết, có 135 ý tưởng khởi nghiệp gắn với đăng ký sản phẩm OCOP. Toàn tỉnh hiện có 329 sản phẩm OCOP, 282 sản phẩm 3 sao, 47 sản phẩm 4 sao, trong đó có 2 sản phẩm đang trình để công nhận sản phẩm OCOP 5 sao. Số sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao 4 sao do phụ nữ làm chủ và tham gia đạt khoảng trên 50% số sản phẩm toàn tỉnh.

Tạo mọi điều kiện để thực hiện Đề án 01 thiết thực và hiệu quả

Ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy, Đề án 01 có nghĩa rất quan trọng, phù hợp với thời điểm hiện nay nhằm củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo nhiều việc làm, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã; nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Đề án khẳng định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc nền kinh tế quốc dân; phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế phù hợp với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Đề án 01 nhằm phát huy nội lực khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Nam Định tạo mọi điều kiện để triển khai Đề án 01 hiệu quả  - Ảnh 3.

Nam Định là là một trong hai tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Đối với tỉnh Nam Định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao Hội LHPN tỉnh là đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai Đề án, đảm bảo phát huy tốt mọi nguồn lực. UBND tỉnh cân đối và cấp kinh phí ngân sách phù hợp để triển khai Đề án 01 trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy năng lực tiềm năng, sức sáng tạo, phụ nữ tham gia mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác tổ liên kết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện về nguồn lực kinh phí để Hội LHPN các cấp, nhất là cấp huyện thực hiện Đề án thiết thực và hiệu quả.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội LHPN tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hoạt động của Đề án; tham mưu, đề xuất sáng kiến nhằm đạt kết quả cao nhất khi triển khai thực hiện Đề án".  

Video clip phát biểu của Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc tại Hội nghị

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm