Vietnam Airlines có thêm hạng ghế mới gần giống Thương gia

Vietnam Airlines có thêm hạng ghế mới gần giống Thương gia

Vietnam Airlines có thêm hạng ghế mới trên đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh có tiêu chuẩn tương đương với hạng Thương gia.