• Mới cập nhật:

Giáo dục

Quốc hội giám sát chuyên đề với đổi mới chương trình học, sách giáo khoa

PV 19/04/2022 - 17:49 (GMT+7)

Đổi mới chương trình học, sách giáo khoa là một trong 4 chuyên đề giám sát năm 2023. Ảnh minh họa KT

Tại phiên họp thứ 10 (ngày 19/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thống nhất lựa chọn 04 chuyên đề giám sát; trong đó có các nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19; Các chương trình Mục tiêu quốc gia; chương trình, sách giáo khoa…

Ngày 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của 69/77 cơ quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất 5 chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân tích và đánh giá tính cấp thiết phải tiến hành giám sát của từng chuyên đề được Tổng thư ký Quốc hội đề xuất. Trong đó, nhấn mạnh về thực trạng hiện nay, những vấn đề đặt ra cũng như phạm vi giám sát liên quan đến các nội dung về triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo;…

Cho ý kiến nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nên giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030). Bởi đây là các chương trình có ý nghĩa kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh rất lớn.

Quốc hội giám sát chuyên đề với đổi mới chương trình học, sách giáo khoa - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh VPQH

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, về cơ bản Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với báo cáo về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Đây cũng là những vấn đề nổi lên được Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, việc lựa chọn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó đến hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Thông qua việc biểu quyết lựa chọn trong 5 chuyên đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát, bao gồm:

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng;

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030);

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm