Go-Viet nói gì về chính sách mới khiến hàng loạt tài xế đình công?

Go-Viet nói gì về chính sách mới khiến hàng loạt tài xế đình công?

Trong khi các tài xế đối tác của Go-Viet cho rằng, chính sách thưởng mới của hãng siết chặt hơn so với trước thì hãng xe này cho biết, với chương trình mới, mức điểm thưởng tối đa của tài xế sẽ tăng hơn 30%.
Loading...