• Mới cập nhật:

Xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, đảm bảo an sinh bền vững

PV 27/12/2021 - 16:26 (GMT+7)

Đến 31/12/2020, số người tham gia BHXH là hơn 16,1 triệu người

Tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 21, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT; có các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm lao động dễ bị tổn thương; tiếp tục cải cách chính sách BHXH…

Ban Kinh tế Trung ương vừa chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy.

Theo Ban Kinh tế Trung ương, 8 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết được ban hành kịp thời, nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết.

Hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tiếp tục hoàn thiện, theo hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo quy định của pháp luật. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục tăng qua các năm.

Cơ cấu đầu tư Quỹ chuyển dịch theo hướng an toàn;  Chất lượng dịch vụ BHXH, BHYT từng bước được cải thiện. Mức độ hài lòng của người dân về chất lượng BHYT ngày càng nâng cao. Thủ tục hành chính được cải cách, giảm phiền hà và bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được chú trọng và tăng cường.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, đảm bảo an sinh bền vững - Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu

Chính sách BHXH đã thay thế, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống, góp phần ổn định cuộc sống cho hàng triệu người lao động khi hết tuổi lao động hoặc không còn khả năng lao động. Chính sách BHYT đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; đã bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến cải thiện chất lượng sức khỏe người dân và cộng đồng; giảm bớt gánh nặng tài chính khi sử dụng các dịch vụ y tế và làm giảm nguy cơ đói nghèo đặc biệt đối với người nghèo, cận nghèo, người dân sống ở vùng sâu vùng xa, vùng miền núi.

Kết luận hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh: trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công tác an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, trong đó BHXH, BHYT là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT. Trong đó nhấn mạnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT với phương hướng, nhiệm vụ đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 (Văn kiện Đại hội XIII): "Thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia BHYT trên 95% dân số, đa dạng mức đóng và mức hưởng"; "Hoàn thiện hệ thống luật pháp về BHXH, tiến tới BHXH toàn dân, Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế; kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng góp và thụ hưởng; công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tiếp tục hiện đại hóa quản lý BHXH theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030 có 60% lực lượng lao động tham gia BHXH; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp".

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, đảm bảo an sinh bền vững - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trong điều kiện nước ta đặt mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong điều kiện đó, nhu cầu được đáp ứng các dịch vụ nhất là dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng; yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội và công bằng xã hội cũng ngày càng cao trong khi các nguồn lực của Nhà nước hạn chế, cần có sự tham gia, chia sẻ của các thành phần kinh tế trong xã hội, sự chung tay của mọi người dân.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT trong điều kiện nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, phải thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực BHXH, BHYT; cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra, nhiều mô hình kinh doanh cùng với nhiều quan hệ lao động mới xuất hiện, đòi hỏi phải có các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm lao động dễ bị tổn thương; tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cũng như đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT…

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, đảm bảo an sinh bền vững - Ảnh 3.

Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến

Đến 31/12/2020, số người tham gia BHXH là 16,188 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ là 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,064 triệu người.

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,124 triệu người, tăng 10 lần so với năm 2012, đạt tỷ lệ bao phủ là 2,2% (vượt 1,2% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH).

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13,324 triệu người, tăng 5,05 triệu người so với năm 2012 (tăng 61,7%), đạt 27% lực lượng lao động.

Tính đến hết năm 2020 đã có khoảng 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số, bình quân mỗi năm tăng 48%, trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế.

Nước ta cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn đối với công tác BHYT giai đoạn 2012 - 2020 theo Nghị quyết 21.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm