• Mới cập nhật:
Tags:

tim phổi nhân tạo

Ghi nhận 4.411 ca nhiễm mới và 54 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Ghi nhận 4.411 ca nhiễm mới và 54 bệnh nhân Covid-19 tử vong
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 4.411 ca nhiễm mới, tăng 812 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày cả nước cũng ghi nhận 54 trường hợp tử vong do Covid-19.

Số ca mắc mới tiếp tục giảm, ghi nhận 65 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Số ca mắc mới tiếp tục giảm, ghi nhận 65 bệnh nhân Covid-19 tử vong
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 3.639 ca nhiễm mới, giảm 408 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày cả nước ghi nhận 65 ca tử vong do Covid-19, riêng TP. Hồ Chí Minh có 40 trường hợp.

4.045 ca nhiễm mới và 53 trường hợp tử vong do Covid-19

4.045 ca nhiễm mới và 53 trường hợp tử vong do Covid-19
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới, tăng 667 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày cả nước có 53 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

56 bệnh nhân Covid-19 tử vong, thêm 3.985 ca nhiễm mới

56 bệnh nhân Covid-19 tử vong, thêm 3.985 ca nhiễm mới
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 3.985 ca nhiễm mới, tăng 359 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày Bộ Y tế cũng ghi nhận 56 ca tử vong do Covid-19.

Ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới và 72 ca tử vong do Covid-19

Ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới và 72 ca tử vong do Covid-19
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới, tăng 608 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày cả nước có 72 trường hợp tử vong do Covid-19.

Bệnh nhân mắc Covid-19 giảm 132 ca so với hôm qua

Bệnh nhân mắc Covid-19 giảm 132 ca so với hôm qua
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 3.034 ca nhiễm mới, giảm 132 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày cũng ghi nhận 75 trường hợp tử vong do Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm, ghi nhận 75 bệnh nhân tử vong

Số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm, ghi nhận 75 bệnh nhân tử vong
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 3.168 ca nhiễm Covid-19, giảm 16 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày Bộ Y tế cũng ghi nhận 75 trường hợp tử vong do Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm, thêm 63 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm, thêm 63 bệnh nhân Covid-19 tử vong
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 3.193 ca nhiễm mới, giảm 36 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày cả nước cũng ghi nhận 63 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới và 93 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới và 93 bệnh nhân Covid-19 tử vong
Trong 24h qua, cả nước ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới, tăng 701 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong ngày cả nước cũng ghi nhận 93 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Số ca mắc và trường hợp tử vong do Covid-19 tiếp tục giảm mạnh

Số ca mắc và trường hợp tử vong do Covid-19 tiếp tục giảm mạnh
Trong 24h qua, số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tiếp tục giảm mạnh so với ngày trước đó. Cả nước ghi nhận 3.092 ca mắc mới và 81 trường hợp tử vong do Covid-19.
Xem thêm