• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Trung tâm bảo trợ trẻ em ghi “trong sổ, ngoài sổ” để chia chác tiền từ thiện

Hưng Long 13/05/2020 - 07:08 (GMT+7)
Ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra TPHCM - đã ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 46/TB-TTTP-P2 “Về các nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội và một số đơn vị trực thuộc Sở”.

Hơn 700 triệu đồng chi không đúng đối tượng

Theo nội dung kết luận về việc quản lý, sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi thì các Trung tâm trực thuộc Sở đều thực hiện công khai tài chính về tiền, hàng hóa từ thiện trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhưng tại các biên bản cuộc họp định kỳ hàng tháng chưa nêu cụ thể về số liệu thu, chi tiền mặt, hàng hóa được tài trợ là chưa rõ ràng, minh bạch. Thanh tra TPHCM liệt kê cụ thể, gồm: Trung tâm Tam Bình, Trung tâm Thị Nghè, Trung tâm Gò Vấp, Trung tâm Linh Xuân.

Việc quản lý, ghi chép Sổ vàng tại một số Trung tâm không thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 6888/SLĐTBXH-XH ngày 26/3/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có một số trang không ghi rõ số lượng chủng loại hàng hóa được tài trợ. Một số trường hợp người nhận không ký và ghi rõ họ tên hoặc có chữ ký nhưng của người không thuộc Tổ tiếp nhận của Trung tâm, cá biệt có trường hợp hàng hóa không có hoặc gần hết hạn sử dụng không được ghi sổ (Trung tâm Tam Bình, Trung tâm Thị Nghè, Trung tâm Gò Vấp, Trung tâm Linh Xuân).

Trung tâm bảo trợ trẻ em nhận từ thiện ghi “trong sổ, ngoài sổ” để chia chác - Ảnh 1.

Trung tâm bảo trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè.

Một số khoản chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng là 751.420.400 đồng. Trong đó, Trung tâm Thị Nghè là 441.409.200 đồng và Trung tâm Tam Bình là 310.011.200 đồng.

Việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm Thị Nghè không thực hiện theo quy trình tại Hướng dẫn số 6888/SLĐTBXH-XH. Tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo Quy chế tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài được ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTMCTN ngày 23/01/2019 và Quyết định số 161/QĐ-MCTN ngày 04/7/2019 của Trung tâm Thị Nghè.

Ghi chép "trong sổ, ngoài sổ"

Căn cứ các Phiếu kê hàng hóa của Kế toán lập, có cột ghi nhận số liệu ghi chép "trong sổ" và "ngoài sổ" đối chiếu với Phiếu theo dõi của Thủ kho do Trung tâm Thị Nghè cung cấp và tự kê khai chưa đầy đủ, Thanh tra thành phố xác định có việc để ngoài sổ kế toán với tổng số giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện lên đến hơn 1 tỷ đồng, cụ thể: 1.101.383.900 đồng, gồm các năm 2018 là 856.879.200 đồng, từ ngày 01/01 đến ngày 30/4/2019 là 244.504.700 đồng. Trong khoản để ngoài sổ sách này, Trung tâm đã chia cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm là 760.359.200 đồng (năm 2018 là 719.299.200 đồng, từ ngày 01/01 đến ngày 30/4/2019 là 41.060.000 đồng). 

Thanh tra Thành phố xác định, việc làm này đã vi phạm các khoản 3, Điều 13 Luật Kế toán năm 2015, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm: "Để ngoài sổ sách kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán" và không chấp hành các quy định về mở, ghi chép, khóa sổ kế toán theo Điều 5 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Thanh tra Thành phố cũng cho biết, do Trung tâm không cung cấp đầy đủ các Phiếu kê hàng hóa, sổ kế toán, hạch toán không trung thực, có dấu hiệu che giấu hành vi vi phạm, giá trị hàng hóa để ngoài sổ sách lớn, trong thời gian dài, có chủ trương của lãnh đạo Trung tâm nhiều thời kỳ nhưng do thời gian, thời điểm thanh tra có hạn theo Quyết định thanh tra nên đây chỉ là những số liệu phát hiện bước đầu, cần giao cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp tục thanh tra làm rõ để xử lý trách nhiệm.

Qua kiểm tra xác minh, phát hiện việc nhập, xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực Phẩm Vàng - đơn vị cung cấp gạo cho Trung tâm Thị Nghè có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp, cần giao cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở tại thời kỳ xảy ra thiếu sót, vi phạm. Trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát thuộc lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo phân công.

Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 273/TB-VP ngày 20/4/2020 của Văn phòng UBND thành phố những nội dung:

1. Giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P2 ngày 10/3/2020 của Thanh tra thành phố.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực Phẩm Vàng.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố thanh tra làm rõ việc tiếp nhận tiền, hiện vật từ thiện để ngoài sổ sách kế toán tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè qua các thời kỳ, trong điều kiện, hoàn cảnh phù hợp với tình hình thực tế.

4. Giao Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, ý kiến chỉ đạo nêu trên của UBND thành phố và tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND thành phố theo quy định.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm