Băn khoăn với ‘Quyền được nghỉ hưu sớm’ của người lao động

Tác giả: PVH
Danh mục: Xã hội
Thảo luận tại tổ chiều nay, 29/5, về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62, nữ lên 60, áp dụng theo lộ trình từ năm 2021. Tuy nhiên, các đại biểu còn băn khoăn với “Quyền được nghỉ hưu sớm” hơn với những lao động đặc thù, lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại; chưa rà soát các ngành nghề có sự khách biệt lớn giữa tuổi nghề và tuổi hưu, cũng như chưa bổ sung danh sách các ngành nghề, vị trí việc làm có "quyền" được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.
Ý kiến của bạn