Đột phá: Tạo mô xương từ tế bào mỡ

Tác giả: Như Ngọc Nguồn: Sputnik
Danh mục: Xã hội
Các nhà khoa học Israel vừa 'nuôi' thành công mô xương mang ADN của người bệnh sau khi tách các tế bào mỡ để tạo ra 1 loại xương và sẽ được ghép cho bệnh nhân. Thành công này mở ra hy vọng mới trong điều trị khiếm khuyết về xương.
Ý kiến của bạn