Hội LHPN Việt Nam - những thành tựu nổi bật (p3)

Nguồn: Hội LHPN Việt Nam
Danh mục: Giới 24/7
Hội LHPN Việt Nam đạt được nhiều thành tựu lớn về xóa đói giảm nghèo, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao vị thế và chất lượng sống của phụ nữ.
Ý kiến của bạn