Kế hoạch Tết đặc biệt của đại sứ châu Âu

Nguồn: Facebook
Danh mục:
Trên Fanpage của Liên minh châu Âu ở Việt Nam đăng tải một video đặc biệt kể chuyện các đại sứ châu Âu tham gia một kế hoạch bí mật, chúc Tết cổ truyền Việt Nam.
Ý kiến của bạn