Làm sao khắc phục tình trạng du khách đến Việt Nam ‘một đi không trở lại’?

Tác giả: PVH
Danh mục: Xã hội
Tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại hội trường sáng nay 6/6, các đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đôn Tuấn Phong (An Giang), Dương Xuân Hòa (Lạng Sơn)… quan tâm đặt câu hỏi liên quan tới các vấn đề phát triển du lịch, đặc biệt là giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng du khách đến Việt Nam và ‘không muốn trở lại’.
Ý kiến của bạn