Nâng cao năng lực ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Nguồn: vov
Danh mục: Xã hội
Chương trình diễn tập quốc gia về ứng cứu sự cố an toàn TT mạng, chủ đề “Xử lý rò rỉ thông tin và điều trị nguồn gốc tấn công” vừa diễn ra tại Hà Nội.
Ý kiến của bạn