Những từ tiếng Anh có nhiều nghĩa (phần 1)

Tác giả: Dan Hauer Nguồn: Youtube
Danh mục:
Video này giới thiệu một số từ tiếng Anh đa nghĩa thông dụng như: can, fine, fan, letter, lie, mean, mine, match, order, park, party, patient, play, present, safe, save, saw, try, train, trip.
Ý kiến của bạn