Quốc hội giám sát tối cao 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em'

Tác giả: PVH
Danh mục: Xã hội
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10/6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 với 446/447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,15% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó, Quốc hội lựa chọn chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” để tiến hành giám sát tối cao.
Ý kiến của bạn