Trải nghiệm thú vị của con trẻ tại homestay tiếng Anh hè

Tác giả: Đan Linh
Danh mục: Kỹ năng
Vừa kết thúc năm học, không ít trẻ tuổi teen bị bố mẹ “tống” vào homestay tiếng Anh để “cách ly” với game và học tiếng Anh. Được sống và sinh hoạt cùng với những người nước ngoài, các teen đã có những trải nghiệm thú vị...
Ý kiến của bạn