Gia Lai: Các cấp Hội học và làm theo Bác với nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Gia Lai: Các cấp Hội học và làm theo Bác với nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Phong trào hướng về cơ sở của các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai là hoạt động cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Loading...