Tags:

xây dựng luật

Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Ngày 9/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trước yêu cầu bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi phải xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng, an ninh tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng.

Hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Đó là nội dung trong Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 6/10/2023 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023 mà Chính phủ vừa ban hành.

Hơn 8 triệu ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai gửi tới MTTQ Việt Nam

Hơn 8 triệu ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai gửi tới MTTQ Việt Nam

Theo đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đợt lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 8.363.162 ý kiến góp ý cụ thể vào từng điều khoản trong Dự thảo.

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành.

Cần nhanh chóng xây dự Luật Chuyển đổi giới tính để khẳng định, tôn trọng và đảm bảo quyền con người

Cần nhanh chóng xây dự Luật Chuyển đổi giới tính để khẳng định, tôn trọng và đảm bảo quyền con người

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, ngày 23/5, Quốc hội nghe các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, không để xảy ra "tham nhũng chính sách"

Chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, không để xảy ra "tham nhũng chính sách"

Đây là nhấn mạnh của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 2 sẽ xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết

Kỳ họp thứ 2 sẽ xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết

Sáng nay (20/10), Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 5 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội: Ưu tiên cao nhất cho chất lượng các dự án luật, đảm bảo tính khả thi

Chủ tịch Quốc hội: Ưu tiên cao nhất cho chất lượng các dự án luật, đảm bảo tính khả thi

Tại Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến đối với 6 dự án Luật trong tổng số 7 dự án Luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc 20/10 tới.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Bộ "sốt ruột", các ủy ban thẩm tra quá tải

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Bộ "sốt ruột", các ủy ban thẩm tra quá tải

Ngày 16/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.