• Mới cập nhật:

Xã hội

4 mô hình nâng cao quyền năng kinh tế, chống bạo lực và mua bán người cho phụ nữ dân tộc

PV 19/09/2022 - 18:30 (GMT+7)

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 1 (từ năm 2021-2025), dự án 8 sẽ trung xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Theo hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I, dự án sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

Theo đó, có 04 mô hình điểm được tập trung xây dựng và nhân rộng, đó là:

Phát triển và nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội sinh kế, tạo thu nhập và lồng ghép giới: Củng cố, nâng cao chất lượng/hoặc thành lập mới và duy trì tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản.

Trên cơ sở tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản: Thí điểm hỗ trợ giới thiệu 15% thành viên Tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản hiện có tiếp cận với các định chế tài chính chính thức; thí điểm hỗ trợ 15% thành viên của Tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản hiện có phát triển sinh kế; thí điểm 1800 Tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản áp dụng phương pháp học tập và hành động giới.

Xây dựng tài liệu/sổ tay hướng dẫn thành lập, vận hành, quản lý tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản, hướng dẫn kết nối với các định chế tài chính chính thức, phát triển sinh kế, áp dụng phương pháp học tập và hành động giới cho Tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản và tập huấn hướng dẫn triển khai...

4 mô hình nâng cao quyền năng kinh tế, chống bạo lực và mua bán người cho phụ nữ dân tộc - Ảnh 1.

Hoạt động tiếp cận tín dụng giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Báo Dân tộc

Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong sản xuất và kết nối thị trường cho các sản phẩm nông sản: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Củng cố, nâng cao chất lượng/hoặc thành lập mới Địa chỉ tin cậy cộng đồng hỗ trợ bảo vệ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực gia đình. Xây dựng sổ tay hướng dẫn mô hình địa chỉ tin cậy, tổ chức tập huấn hướng dẫn cho chủ địa chỉ an toàn về vận hành mô hình và phương pháp hỗ trợ nạn nhân; phổ biến đến các tổ chức đoàn thể, chính quyền về các địa chỉ an toàn; hỗ trợ một số vật dụng, trang thiết bị để hỗ trợ nạn nhân...

Thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người: Hỗ trợ một số trang thiết bị; vận động và hỗ trợ nạn nhân mua bán trở về được tham gia vào các tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản và các mô hình được củng cố từ tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản tại các xã/thôn đặc biệt khó khăn...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm