An toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với sức khỏe cộng đồng

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với sức khỏe cộng đồng

Tại thành phố Bắc Ninh, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với TƯ Hội LHPN Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm, Viện Dinh dưỡng quốc gia tổ chức Hội thảo chuyên đề “An toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với sức khỏe cộng đồng”.
Loading...