• Mới cập nhật:
Tags:

hành nghề mại dâm

Những cô gái bán mình vì nợ gia đình ở Myanmar

Những cô gái bán mình vì nợ gia đình ở Myanmar
Để thanh toán nợ nần vì đói nghèo, bệnh tật, nhiều gia đình không có cách nào khác là để con gái họ trở thành gái mại dâm.

Thử nghiệm 3 mô hình hỗ trợ người hoạt động mại dâm

Thử nghiệm 3 mô hình hỗ trợ người hoạt động mại dâm
Chương trình phòng chống mại dâm 2016 - 2020 sẽ xây dựng thử nghiệm 3 mô hình cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người hoạt động mại dâm được tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức, hòa nhập cộng đồng.