• Mới cập nhật:

Xã hội

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng viên ĐBQH

PV 26/01/2021 - 16:30 (GMT+7)

Cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng viên trước khi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh minh họa KT

Theo Nghị quyết liên tịch số 09, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp diễn ra qua 3 hội nghị hiệp thương nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN vừa có Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-UBTWMTTQVN về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết có 6 Chương với 29 Điều, có hiệu lực từ ngày 15/1/2021.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND, Nghị quyết nêu rõ, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3/2/2021 đến 17/2/2021.

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

Riêng với ứng cử ĐBQH, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương do Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN triệu tập, chủ trì và được thực hiện. Còn ở tỉnh, thành phố do Ban Thường trực UBMTTQVN cấp tỉnh triệu tập, chủ trì.

Hội nghị này thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định tại Điều 40 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Văn bản điều chỉnh được gửi ngay đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương.

Tại Điều 7, Nghị quyết cũng nêu rõ việc cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử theo các bước sau:

- Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội;

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử;

- Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người được dự kiến giới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết cũng hướng dẫn chi tiết về thành phần, trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐBQH. Đồng thời hướng dẫn việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng viên ĐBQH - Ảnh 1.

Cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi bỏ phiếu để bầu đại biểu QH, HĐND đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Ảnh minh họa KT

Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Nghị quyết cũng nêu rõ, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021.

Trong đó, danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại Điều 18, quy định về Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội căn cứ vào các nội dung cụ thể như: Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; Kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến; Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử.

Đồng thời, Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử (đối với hội nghị hiệp thương ở địa phương); nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.

Nghị quyết liên tịch cũng hướng dẫn chi tiết việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú; Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết nêu rõ, chậm nhất là ngày 29/3/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021.

Trong đó, quy định Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại Điều 26, quy địnhh Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm