• Mới cập nhật:

Khỏe

Khẩn trương chi trả phụ cấp phòng chống dịch Covid-19 cho tình nguyện viên

Linh Trần 26/10/2021 - 21:40 (GMT+7)

Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện việc chi trả phụ cấp chống dịch Covid-19 cho nhân viên y tế, các tình nguyện viên theo quy định.

Ngày 26/10, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19.

Theo Bộ Y tế, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV có một số đại biểu đã phản ánh về việc chậm trả phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, các tình nguyên viên tham gia hỗ trợ các tỉnh chống dịch.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành rà soát, báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí và chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương thực hiện chi trả phụ cấp cho cán bộ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trường hợp cơ quan, đơn vị quyết định huy động (cử) người hỗ trợ tham gia công tác phòng, chống dịch tự đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chế độ chống dịch từ nguồn thu hợp pháp và nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân thì cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống chống dịch COVID-19 không phải chi trả.

Riêng chế độ phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế của BV trực thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại các Trung tâm hồi sức Covid-19 tại các tỉnh, thành (do BV TƯ quản lý) sẽ do các BV quản lý trung tâm chi trả.

Các Trung tâm sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp để chi trả kịp thời cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm