Lao động nữ mang thai có được tạm hoãn hợp đồng lao động?

Luật sư Phạm Thanh Hữu
17/01/2024 - 11:04
Lao động nữ mang thai có được tạm hoãn hợp đồng lao động?

Ảnh minh họa

"Trường hợp lao động nữ mang thai nhưng sức khỏe yếu, không thể tiếp tục làm việc thì có được tạm hoãn hợp đồng lao động hay không? Quyền lợi của người lao động như thế nào?", Lê Thu Thủy (Bến Tre).

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 138 Bộ luật Lao động 2019, lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Như vậy, trong trường hợp này lao động nữ mang thai nhưng sức khỏe yếu, không thể tiếp tục làm việc thì được quyền tạm hoãn hợp đồng lao động. Cụ thể, về thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động và quyền lợi của người lao động trong trường hợp này được quy định như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 138 Bộ luật Lao động 2019, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. 

Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

- Căn cứ khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019, trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm