Năm 2023, các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 205 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý

Trần Lê
16/01/2024 - 10:08
Năm 2023, các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 205 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương chủ trì và điều hành Hội nghị

Năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, đã thành lập mới 205 HTX do phụ nữ tham gia quản lý với trên 2.300 thành viên, tạo việc làm cho 4.600 lao động nữ, đạt 280% so với chỉ tiêu năm 2023 của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng 16/1, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức họp ban điều hành, tổng kết 1 năm triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01) năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đánh giá: Công tác tham mưu Đề án 01 thành công là hướng đi phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo cho phụ nữ; góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ, tạo động lực mạnh mẽ cho phụ nữ cả nước tham gia phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế tập thể. 

Năm 2023 là năm đầu tiên Đề án 01 được triển khai, với khó khăn là nguồn kinh phí chưa được bố trí ở cấp TƯ. Tuy nhiên, Hội LHPN Việt Nam đã nỗ lực, tích cực triển khai đề án với phương châm kết hợp, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình khác nhau. Tiêu biểu có thể kể đến như Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia… Qua đó, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, tuyên truyền nâng cao năng lực cho chị em phụ nữ tham gia điều hành HTX.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 01, bà Phạm Thị Hương Giang, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN Việt Nam, cho biết: Năm 2023 là năm đầu triển khai thực hiện Đề án 01, Hội LHPN Việt Nam đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban ngành Trung ương, tỉnh ủy, UBND các tỉnh/thành phố và sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành địa phương. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Việc thực hiện Đề án 01 đã đạt được một số kết quả tiêu biểu:

Công tác tuyên truyền về Đề án 01 được triển khai diện rộng ở các cấp Hội trong năm qua giúp hội viên phụ nữ, người dân và chính quyền địa phương ngày càng hiểu rõ hơn bản chất, lợi ích, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX); góp phần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sản xuất phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế nhất là đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Công tác vận động, tuyên truyền đã được thực hiện lồng ghép và vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nhiều hình thức, phù hợp với nhu cầu, điều kiện, trình độ của hội viên, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ theo tôn giáo…

Các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 205 HTX do phụ nữ tham gia quản lý trong năm 2023- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu tham dự lễ khởi động Đề án 01 của Chính phủ sáng ngày 17/3/2023 tại Hà Nội

Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý và điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ do các cấp Hội hỗ trợ thành lập, Hội LHPN các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng rà soát tình hình hoạt động, xem xét khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp cụ thể để hỗ trợ nâng cao chất lượng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Trung ương Hội đã chỉ đạo và tổ chức thành công, có hiệu quả Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa" với nhiều điểm mới, sáng tạo, tạo ấn tượng lan tỏa trong toàn hệ thống Hội.

Tại các tỉnh, thành, các cấp Hội đã tổ chức đối thoại, hội nghị, hội thảo giữa chính quyền, các ngành liên quan giúp các các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ HT, HTX hiểu rõ quy chế, chính sách hỗ trợ, liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, sản phẩm OCOP…

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, các cấp Hội đã chú trọng lồng ghép, vận động nguồn lực của địa phương, khai thác nguồn lực từ các chương trình, dự án như ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngân hàng Thương mại để kết nối vốn vay cho các HTX, tổ HT mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động nữ.

Các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 205 HTX do phụ nữ tham gia quản lý trong năm 2023- Ảnh 4.

Phụ nữ tham gia quản lý và điều hành HTX, THT được nâng cao năng lực, kết nối thị trường

Thông qua thực hiện Đề án 01, các cấp Hội cũng đã tích cực tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX mới do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ gắn với sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm OCOP theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Kết quả trong năm 2023, các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 205 HTX do phụ nữ tham gia quản lý với trên 2.300 thành viên, tạo việc làm cho 4.600 lao động nữ (trong đó 23% thành viên là dân tộc thiểu số), thu nhập bình quân của thành viên đạt 4-5 triệu đồng/tháng, đạt 280% so với chỉ tiêu năm 2023 của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và đạt 101% so với mục tiêu đến năm 2025 của Đề án 01. Nhiều tỉnh, thành đạt và vượt chỉ tiêu cao về hỗ trợ, thành lập HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tiêu biểu như: Quảng Nam, Quảng Bình, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Long và Hậu Giang.

Ngoài ra, các cấp Hội cũng quan tâm hỗ trợ, khích lệ thành lập các tổ hợp tác nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc thành lập các HTX. Trong năm, đã có 798 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý được các cấp Hội hỗ trợ thành lập với 7.400 thành viên; hỗ trợ tạo việc làm cho trên 10.000 thành viên, lao động nữ.

Nhằm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, tổ HT trong thời gian qua, công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Từ nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, TƯ Hội đã tổ chức được 35 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho trên 1.800 ban lãnh đạo, thành viên HTX, tổ HT và phụ nữ đang kinh doanh sản xuất phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và lưu giữ truyền thống sản xuất tại các làng nghề gắn với bảo vệ môi trường với sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố.

Năm 2023, các cấp Hội đã phối hợp, trực tiếp đào tạo nghề cho khoảng 15.000 hội viên, phụ nữ nhằm cung cấp lực lượng lao động nữ có chất lượng tham gia khu vực kinh tế tập thể. Việc hỗ trợ đào tạo nghề giúp chị em nâng cao tay nghề, góp phần tạo việc làm bền vững cho hội viên, phụ nữ.

Các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 205 HTX do phụ nữ tham gia quản lý trong năm 2023- Ảnh 6.

Nhiều hội viên, phụ nữ được tạo việc làm bền vững

Trong năm, các cấp Hội cũng tập trung nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về phát triển HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ

TƯ Hội đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX: tham gia thành phần Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển kinh tế tập thể, tổ giúp việc Ban biên tập soạn thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); tham gia thành viên Ban Chỉ đạo khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của hợp tác xã"; góp ý xây dựng Luật HTX sửa đổi; cử cán bộ tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về phát triển sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề truyền thống gắn với các HTX, tổ HT nhằm góp phần thực hiện bình đẳng giới, tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, HTX, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về phát triển HTX.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung chia sẻ, thảo luận về những tồn tại, vướng mắc trong triển khai để việc thực hiện để Đề án 01 hiệu quả trong năm 2024.    

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm