• Mới cập nhật:

Xã hội

Người ứng cử ĐBQH nộp hồ sơ chậm nhất ngày 14/3/2021

PV 27/02/2021 - 11:57 (GMT+7)

Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV trao đổi bên lề kỳ họp Quốc hội. Ảnh minh họa: quochoi.vn

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23/5/2021 (tức là vào ngày 14/3/2021).

Cổng thông tin MTTQ Việt Nam cho biết, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV. Về quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH của các cơ quan Trung ương, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cho biết: Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐHBQ khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Bước đầu tiên, tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐBQH. Những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐBQH để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Người ứng cử ĐBQH nộp hồ sơ chậm nhất ngày 14/3/2021 - Ảnh 1.

Hội nghị Hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan TƯ ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Bước thứ hai, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Lưu ý những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Nơi có 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự Hội nghị.

Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH không đạt tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác.

Bước thứ ba, tiến hành Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH. Căn cứ vào kết quả của hội nghị này, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định của điều 35 của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chậm nhất 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV. Người ứng cử phải nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử Quốc gia tại địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 1, đường Độc lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chậm nhất là ngày 14/3 để đưa vào danh sách hiệp thương.

Theo kế hoạch, ngày 18/3/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố, diễn ra ngày 22/2/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 207 người; các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương là 293 người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm