• Mới cập nhật:
Tags:

nữ đại biểu

Nữ đại biểu Quốc hội thúc đẩy sự phát triển công bằng, tiến bộ

Nữ đại biểu Quốc hội thúc đẩy sự phát triển công bằng, tiến bộ
Mặc dù chiếm chưa tới 30% trong tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIV nhưng các nữ đại biểu đã và đang tham gia, đóng góp tích cực trong các hoạt động của cơ quan dân cử. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của quốc gia, địa phương và sự nghiệp bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Bầu cử cho phụ nữ là thể hiện quan điểm bình đẳng giới, công bằng, tiến bộ

Bầu cử cho phụ nữ là thể hiện quan điểm bình đẳng giới, công bằng, tiến bộ
Đó là lời nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa tại buổi báo cáo trực tuyến kết quả nghiên cứu về “Vai trò, hoạt động và đóng góp của nữ đại biểu dân cử Việt Nam giai đoạn 2016-2021” diễn ra sáng 19/5.

Tăng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Cần sự nỗ lực của nữ ứng cử viên

Tăng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Cần sự nỗ lực của nữ ứng cử viên
Để đạt được tỉ lệ nữ đại biểu cao hơn nhiệm kỳ trước và đặc biệt đạt tối thiểu 30% như mục tiêu mong muốn là thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả và quyết tâm chính trị cao. Quan trọng hơn nữa là sự nỗ lực, cố gắng của chính các nữ ứng cử viên Quốc hội, HĐND các cấp.

Kỳ vọng Quốc hội khóa mới: Nâng cao hiệu quả giám sát, tăng chất và lượng nữ đại biểu

Kỳ vọng Quốc hội khóa mới: Nâng cao hiệu quả giám sát, tăng chất và lượng nữ đại biểu
Trong ngày làm việc cuối cùng vào hôm qua (8/4), Quốc hội chính thức hoàn thiện việc kiện toàn bộ máy nhân sự. Nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng công tác giám sát của Quốc hội khóa tới tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng; đồng thời gia tăng chất và lượng nữ đại biểu.

Đạt và vượt tỷ lệ 30% nữ đại biểu dân cử Khóa XV liệu có khả thi?

Đạt và vượt tỷ lệ 30% nữ đại biểu dân cử Khóa XV liệu có khả thi?
Tỷ lệ nữ ứng cử tối thiểu 35% là cơ sở quan trọng để phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND khóa 2021-2026 (30% trở lên). Sự quyết tâm và trách nhiệm cao của các tổ chức bầu cử, sự nỗ lực của các ứng cử viên, sự ủng hộ của cử tri và hỗ trợ của các tổ chức cộng đồng trong tổ chức thực hiện sẽ là yếu tố thúc đẩy đạt được mục tiêu giới trong bầu cử.

Tăng số lượng và chất lượng nữ đại biểu dân cử khóa 2021-2026

Tăng số lượng và chất lượng nữ đại biểu dân cử khóa 2021-2026
Phụ nữ tham gia cơ quan dân cử có chuyển biến tích cực, song tỷ lệ nữ đại biểu dân cử còn thấp, chưa phản ánh thực chất tiềm năng của phụ nữ.

Nữ đại biểu Quốc hội - từ tham gia đến đại diện Bài 3: Khoảng cách và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới

Nữ đại biểu Quốc hội - từ tham gia đến đại diện
Bài 3: Khoảng cách và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Vì vậy, việc có một tỷ lệ nữ đại biểu đủ để đảm bảo tính đại diện về giới tính có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện.

Nữ đại biểu Quốc hội - từ tham gia đến đại diện Bài 2: Dấu ấn và đóng góp

Nữ đại biểu Quốc hội - từ tham gia đến đại diện
Bài 2: Dấu ấn và đóng góp
Trong suốt chiều dài lịch sử của Quốc hội Việt Nam, đại đa số nữ đại biểu Quốc hội đều giữ vững phẩm chất là người đại biểu nhân dân, gắn bó với cử tri, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều nữ đại biểu cùng lúc đảm nhiệm nhiều vị trí, trọng trách của đất nước và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Vĩnh Phúc: Tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp xã, huyện đều tăng so với cuối nhiệm kỳ 2015-2020

Vĩnh Phúc: Tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp xã, huyện đều tăng so với cuối nhiệm kỳ 2015-2020
Nhiệm kỳ 2015- 2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, tổng số cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh là 26 người; tỉ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh là 12/50 người. Vừa qua, Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020- 2025, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy đều tăng hơn so với cuối nhiệm kỳ 2015- 2020.

Bắc Kạn: Công tác cán bộ nữ cần xuất phát từ quyết tâm của người đứng đầu

Bắc Kạn: Công tác cán bộ nữ cần xuất phát từ quyết tâm của người đứng đầu
Với sự quyết liệt và sáng tạo trong cách làm, thời gian qua tỉnh Bắc Kạn đã đạt được tỷ lệ nữ trong các cơ quan của Đảng cũng như chính quyền ở mức cao, từ đó những vấn đề của phụ nữ, trẻ em cũng được quan tâm giải quyết...
Xem thêm