• Mới cập nhật:

Xã hội

Phát huy hơn nữa vai trò khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc

Hoàng Thị Hoa (TTXVN) 25/12/2019 - 21:19 (GMT+7)
Chiều 25/12, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ hai (Khóa IX).

Tại Hội nghị, các thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung thảo luận về dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Khóa IX; Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Khoá IX; Quy chế hoạt động, Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX; tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 và 8 báo cáo chuyên đề.

Các đại biểu thống nhất cho rằng trong năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, bám sát thực tế, chủ động, tích cực, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân; góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát huy hơn nữa vai trò khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình và đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận trong năm 2019.

Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo; chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn, hoạn nạn; tri ân gia đình chính sách, người có công; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế,” “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Mặt trận Tổ quốc tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy; bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong năm qua; đồng thời yêu cầu Mặt trận các cấp lưu ý khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại Hội nghị để có giải pháp hữu hiệu cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.

Phát huy hơn nữa vai trò khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức

Chủ tịch Quốc hội cơ bản tán thành với các nhiệm vụ năm 2020 của Mặt trận Tổ quốc; đồng thời yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong mỗi người dân, để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, hướng tới mục tiêu đưa nước ta phát triển ngày càng bền vững, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Mặt trận Tổ quốc cần tăng cường vai trò tập hợp, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất cũng như nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; vận động toàn xã hội chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà Đại đoàn kết; thực hiện tốt hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công...

Nhất là trước thềm đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mặt trận phải là kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để những chủ trương, đường lối được đưa ra tại Đại hội sát thực tiễn, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, thiết thực, đi đôi với cải tiến phương pháp thực hiện; tích cực đóng góp ý kiến xác đáng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, năm 2020 cũng là năm cần chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời yêu cầu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy những kết quả đạt được trong những kỳ bầu cử trước đây để phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các hoạt động này.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm