Phú Yên: Triển khai Dự án Bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

M.V
19/11/2022 - 16:32
Phú Yên: Triển khai Dự án Bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Tuyên tuyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ea Trol xây dựng gia đình hạnh phúc

Trong tháng 11/2022, Hội LHPN tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức 2 Hội nghị tập huấn quán triệt triển khai Dự án 8 "Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em" vùng dân tộc thiểu số và miền núi và hướng dẫn thành lập các mô hình của Dự án.

Việc triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết sự bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh Phú Yên phấn đấu, đến năm 2025, sẽ đạt được các chỉ tiêu cơ bản của Dự án 8 là: 63 Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập và duy trì hoạt động; 21 Tổ tiết kiệm vay vốn thôn buôn được củng cố, nâng cao chất lượng/hoặc thành lập mới và duy trì.

Dự án 8 do Hội LHPN Việt Nam chủ trì là 1 trong 10 dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu chung của Dự án 8 được xác định là "Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030" với đối tượng thụ hưởng chính của Dự án là phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo... các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh và Tây Hòa.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Dự án 8 sẽ tập trung vào 4 nội dung lớn gồm: Tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm