Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Ưu tiên hỗ trợ HTX, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, có nhiều thành viên là nữ

PVH
20/06/2023 - 11:50
Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Ưu tiên hỗ trợ HTX, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, có nhiều thành viên là nữ

Một nữ Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh chè truyền thống tại Thái Nguyên. Ảnh: PVH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng nay (20/6), với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với nhiều nội dung mới về chính sách hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, Hợp tác xã (HTX).

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được thông qua gồm gồm 12 Chương, với 115 Điều, gồm những quy định chung; chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; thành viên của HTX, liên hiệp HTX; thành lập HTX, liên hiệp HTX; tổ chức quản trị HTX, liên hiệp HTX.

Trong đó, điểm mới được cử tri nhân dân quan tâm là Luật đã bổ sung quy định tại Chương II về các chính sách của Nhà nước phát triển tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Cụ thể: bổ sung tại Điều 18 quy định một trong các tiêu chí để được xem xét thụ hưởng chính sách của Nhà nước.

Theo Điều 18, Luật Hợp tác xã, "Tiêu chí thụ hưởng chính sách" của nhà nước về phát triển Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, khi đáp ứng được các tiêu chí:

Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm; không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

Phát triển thành viên hoặc tăng tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ hoặc phát triển quỹ chung không chia, tài sản chung không chia hoặc thực hiện giáo dục, đào tạo, tập huấn, phổ biến, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động hoặc mới thành lập tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Có báo cáo kiểm toán trong trường hợp nội dung chính sách có yêu cầu.

Ưu tiên hỗ trợ Hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm quản lý, có nhiều thành viên là nữ - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội trường

Với Tổ hợp tác được xem xét thụ hưởng chính sách khi đáp ứng các tiêu chí: Có Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác; Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm; Phát triển thành viên hoặc thực hiện giáo dục, đào tạo, tập huấn, phổ biến, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động hoặc mới thành lập tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, có ý kiến đề nghị quy định thống nhất cách xác định các tiêu chí tại khoản 3 Điều 18 để lựa chọn nguyên tắc ưu tiên; đề nghị bổ sung các tiêu chí về sản xuất bền vững, không ô nhiễm môi trường, sản xuất nông sản sạch, sản phẩm nước lợ, nước mặn ứng phó với biến đổi khí hậu, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sử dụng môi trường số, môi trường công nghệ viễn thông để tăng trưởng, phát triển; đề nghị mở rộng đối tượng được xem xét thụ hưởng chính sách để thu hút được những nhân tố mới, nguồn lực mới đáp ứng nhu cầu và sự thay đổi của khu vực kinh tế tập thể.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết: Các tiêu chí tại khoản 3 Điều 18 được xem xét đồng thời theo nguyên tắc mỗi tiêu chí được sử dụng với trọng số điểm như nhau do các tiêu chí này đều có giá trị quan trọng tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, chính trị, quốc phòng; các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX cùng đáp ứng nhiều tiêu chí khác nhau thì tổ chức nào có tổng điểm cao hơn sẽ được lựa chọn; trong đó đã có tiêu chí về tham gia liên kết hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Luật HTX cũng bổ sung khoản 7 Điều 20 quy định về chính sách nhân rộng mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả nhằm góp phần phát triển, thúc đẩy và lan tỏa các điển hình kinh tế tập thể. 

Ưu tiên hỗ trợ Hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm quản lý, có nhiều thành viên là nữ - Ảnh 2.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã

Bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 25 quy định hỗ trợ tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX liên kết hình thành vùng nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn để phát triển thị trường; hỗ trợ hình thành sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị kinh tế, văn hóa, lợi thế của địa phương.

Theo Điều 18, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), trường hợp nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cùng đáp ứng được quy định, thì ưu tiên lựa chọn tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo các tiêu chí sau đây:

Số lượng thành viên nhiều hơn; số lượng thành viên là người khuyết tật nhiều hơn; số lượng thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn; số lượng thành viên, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều hơn;

Đặc biệt, ưu tiên Tổ hợp tác, HTX có phụ nữ làm quản lý, có nhiều thành viên là nữ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ hơn; hoạt động tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; tham gia liên kết hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động lợi ích cộng đồng dân cư.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm