• Mới cập nhật:
Tags:

thế lực thù địch

Tổng Bí thư luận giải 3 nội dung quan trọng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tổng Bí thư luận giải 3 nội dung quan trọng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an.

Phụ nữ Hà Nội chủ động trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phụ nữ Hà Nội chủ động trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Ngày 21/8, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nắm bắt, nhận diện âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII
Một trong những nội dung trọng tâm được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 12 là phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Kiểm soát thông tin xấu, độc, phản cảm trên mạng xã hội như thế nào?

Kiểm soát thông tin xấu, độc, phản cảm trên mạng xã hội như thế nào?
Vấn đề kiểm soát thông tin xấu, độc, phản cảm trên mạng xã hội là trách nhiệm chung của toàn xã hội, do Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chính.