Tags:

thế lực thù địch

Nhận diện và loại bỏ các luận điệu phản động trên không gian mạng

Nhận diện và loại bỏ các luận điệu phản động trên không gian mạng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử đã chứng minh và thế giới công nhận nhưng vẫn có những thế lực thù địch, những tổ chức phản động trong và ngoài nước luôn muốn xuyên tạc và phủ nhận. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác để nhận diện và loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, đặc biệt hiện nay khá phổ biến trên các mạng xã hội.

Nâng cao "sức đề kháng" của nhà báo trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao "sức đề kháng" của nhà báo trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những năm qua, đội ngũ nhà báo trên cả nước luôn đóng một vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, trong dòng chảy chung đó, cũng có không ít trăn trở về sức chiến đấu, đạo đức làm nghề của những "chiến sĩ cầm bút", từ biểu hiện dao động về lập trường tư tưởng đến hiện tượng "nhà báo hai mặt" gần đây. Làm sao để nâng cao năng lực chiến đấu, tăng "sức đề kháng" cho nhà báo trong bối cảnh cuộc đấu tranh địch-ta ngày càng khốc liệt trên cả mặt trận truyền thống lẫn không gian mạng thực sự là một vấn đề cấp bách.

Phụ nữ thời nay bảo vệ gia đình khỏi các thông tin sai trái, thù địch từ mạng xã hội

Phụ nữ thời nay bảo vệ gia đình khỏi các thông tin sai trái, thù địch từ mạng xã hội

Những năm qua, cùng với sự chống phá trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh thì các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những thủ đoạn rất tinh vi. Để chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phụ nữ luôn phát huy vai trò là người "quán xuyến" trong gia đình về mặt thông tin.

Tổng Bí thư luận giải 3 nội dung quan trọng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tổng Bí thư luận giải 3 nội dung quan trọng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an.

Phụ nữ Hà Nội chủ động trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phụ nữ Hà Nội chủ động trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 21/8, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nắm bắt, nhận diện âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Một trong những nội dung trọng tâm được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 12 là phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Kiểm soát thông tin xấu, độc, phản cảm trên mạng xã hội như thế nào?

Kiểm soát thông tin xấu, độc, phản cảm trên mạng xã hội như thế nào?

Vấn đề kiểm soát thông tin xấu, độc, phản cảm trên mạng xã hội là trách nhiệm chung của toàn xã hội, do Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chính.