Tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

BT (Theo TTXVN)
25/12/2019 - 14:56
Tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Theo báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã tiết kiệm được khoảng 10.000 tỷ đồng.
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và nhìn lại 4 năm qua; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, nằm trong kế hoạch tổng thể chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đại biểu thảo luận đi thẳng vào các nội dung: Đánh giá, nhận xét về việc chuẩn bị tài liệu Hội nghị; những ấn tượng, cảm xúc về những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và nhìn lại 4 năm qua của cả ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ông Phạm Minh Chính cũng đánh giá những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, kinh nghiệm rút ra đã đúng, trúng và sát thực tế chưa; chia sẻ kinh nghiệm, những bài học tâm đắc, nhiệm vụ, giải pháp cho toàn ngành trong thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc, bất cập cần chung tay tháo gỡ và đề xuất kiến nghị...

Đến cuối năm 2019 có khoảng 5,2 triệu 

Năm 2019 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Bộ Chính trị trình xin ý kiến các hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII nhiều nội dung quan trọng như: dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết Chỉ thị 36, ban hành Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; triển khai Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII.

Trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 (88,23%) đề án, góp phần hoàn thành 69/75 (92%) đề án, nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao; tham mưu ban hành 70 văn bản; trong đó có 03 nghị quyết , 01 quy định của Trung ương và 66 văn bản các loại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện toàn diện, đồng bộ 02 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Ngành tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Cụ thể, đã giảm được 04 đầu mối trực thuộc Trung ương, 07 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện; giảm khoảng 15.000 lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017.

Giảm hơn 236.000 (6,58%) công chức, viên chức, 41.000 hợp đồng 68, hơn 25.000 (12,84%) người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100.000 (13,88%) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2015.

Qua đó, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2019 tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng.

Ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển 29 đồng chí diện Trung ương quản lý giữ các chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Năm 2019, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng; đã kết nạp được trên 143.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng đến cuối năm 2019 là khoảng 5,2 triệu đồng chí.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc mang tên “Búa liềm vàng” đã đi vào thực chất, có tính chuyên nghiệp và ngày càng hiệu quả; phối hợp tổ chức 03 lớp tập huấn cho 200 phóng viên, biên tập viên chuyên trách về xây dựng Đảng.

Tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu.

Trong đó, ngành tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung lãnh đạo, điều hành, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, trong đó có việc phân bổ số lượng, nâng cao chất lượng đại biểu dự đại hội.

Ngành chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, ngành tham mưu hoàn thiện có chất lượng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội XII của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngành xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở các cấp nhiệm kỳ tới; tham mưu tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp mình và theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo đại hội cấp dưới...

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị.

Ngành xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm vào năm 2021...

Đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý trong Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ nhìn tổng thể, 4 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà ngành đạt được trong năm 2019 và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy có những giải pháp kịp thời, phù hợp để thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà ngành đã xác định.

Nhấn mạnh toàn ngành triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước hết là công tác nhân sự, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Cần chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt lưu ý tham mưu cho cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính (xã, phường, huyện) theo Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm các điều kiện cần thiết, thuận lợi để tiến hành đại hội đảng bộ ở các đơn vị sau sáp nhập theo đúng tiến độ quy định của Chỉ thị 35.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm