• Mới cập nhật:

Xã hội

TP. HCM: Đơn vị nhà nước phải bố trí 2/3 số người làm việc tại nhà

Chung Quốc Hưng 03/04/2020 - 08:16 (GMT+7)

2/3 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại nhà để chống dịch Covid-19 (ảnh: VOV)

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ra văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước phải bố trí 2/3 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà bằng việc sử dụng công nghệ thông tin.

Đó là một trong những nội dung chính trong văn bản chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị Nhà nước trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 1/4 - 15/4 vừa được Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký trong chiều ngày 2/4.

Theo văn bản này, các cơ quan, đơn vị nhà nước phải bố trí 2/3 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) làm việc tại nhà. Chỉ có các trường hợp cấp bách như xử lí tài liệu mật, trực chiến đấu và các nhiệm vụ cấp thiết khác mới đến công sở.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho CB, CC, VC, NLĐ qua hệ thống văn phòng điện tử quản lý hồ sơ công việc, qua môi trường mạng; giải quyết, xử lí công việc bằng chữ ký số và quản lí CB, CC, VC, NLĐ qua kết quả công việc.

Dù làm việc tại nhà nhưng CB, CC, VC, NLĐ phải thường xuyên cập nhật tình hình cơ quan, đơn vị, làm việc theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt, báo cáo kết quả cho người đứng đầu trực tiếp thông qua ứng dụng CNTT.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Thông Tin và Truyền Thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng CNTT để CB, CC, VC, NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Văn bản chỉ đạo của người đứng đầu UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, trong thời gian cách ly, chỉ tập trung giải quyết hồ sở thủ tục hành chính trực tuyến và các hồ sơ thụ tục cấp bách.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm