Trong năm 2024, người lao động làm việc bao lâu sẽ được tăng lương?

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Ánh Hồng
04/03/2024 - 15:39
Trong năm 2024, người lao động làm việc bao lâu sẽ được tăng lương?

Ảnh minh họa

"Trong năm 2024, người lao động làm việc bao lâu thì sẽ được công ty tăng lương? Có phải khi tăng lương tối thiểu vùng sẽ tăng lương cho người lao động?", Đỗ Hải Vinh (Bình Thuận).

Về vấn đề này, chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Ánh Hồng (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) giải đáp như sau:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 6 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH, chế độ nâng bậc, nâng lương là một trong những nội dung phải có của hợp đồng lao động. 

Cụ thể, chế độ nâng lương sẽ do người lao động và công ty thỏa thuận trong hợp đồng lao động: hai bên có thể thỏa thuận cụ thể về điều kiện, thời gian và mức lương sau khi nâng lương hoặc thỏa thuận thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của công ty.

Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể về thời hạn nâng lương và mức tăng lương mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và công ty. Do đó, để biết được làm việc bao lâu sẽ được tăng lương, người lao động cần căn cứ cụ thể vào hợp đồng lao động đã ký hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế nâng lương do công ty quy định.

Mặc dù pháp luật không quy định sau bao lâu thì công ty phải tăng lương cho người lao động nhưng công ty bắt buộc phải tăng lương cho người lao động khi mức lương tối thiểu vùng tăng mà mức lương trả cho người lao động theo hợp đồng lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Cụ thể: Lương tối thiểu vùng theo tháng của Vùng I, II, III, IV lần lượt là 4.680.000 đồng, 4.160.000 đồng, 3.640.000 đồng, 3.250.000 đồng; lương tối thiểu vùng theo giờ của Vùng I, II, III, IV lần lượt là 22.500 đồng, 20.000 đồng, 17.500 đồng, 15.600 đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm