• Mới cập nhật:
Tags:

uông chu lưu

Bắc Giang: Xâm hại trẻ em và 'phần nổi của tảng băng chìm'

Bắc Giang: Xâm hại trẻ em và 'phần nổi của tảng băng chìm'
Tại Bắc Giang nổi lên tình trạng kẻ lạ ngang nhiên xâm hại trẻ em (XHTE), gây hoang mang dư luận. Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống XHTE nhưng qua đánh giá thực tế, vấn nạn này vẫn có nguy cơ gia tăng. Những vụ XHTE được đưa lên báo cáo chỉ như "phần nổi của tảng băng chìm" - theo lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Xâm hại trẻ em gia tăng, diễn biến phức tạp, nguy hiểm

Xâm hại trẻ em gia tăng, diễn biến phức tạp, nguy hiểm
Tính từ đầu năm 2015 đến hết tháng 6/2019, địa bàn Hà Nội có hàng trăm trẻ em bị xâm hại dưới nhiều hình thức. Trong số này, phần lớn số trẻ bị xâm hại tình dục, bị bạo lực với mức độ nghiêm trọng. Thủ đoạn, phương thức xâm hại trẻ được đánh giá là ngày càng tinh vi, mức độ xâm hại gia tăng nhanh theo từng năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 thành viên nữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 thành viên nữ
Trong các ngày 21, 22/7, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và người đứng đầu các Ban, Ủy ban của Quốc hội. Trong số 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 người là nữ, chiếm hơn 27%.