• Mới cập nhật:

Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 thành viên nữ

24/07/2016 - 02:00 PM
Trong các ngày 21, 22/7, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và người đứng đầu các Ban, Ủy ban của Quốc hội. Trong số 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 người là nữ, chiếm hơn 27%.
kim-ngan-nham-chuc-6.jpg
 Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ra mắt. Nguồn ảnh: zing.vn

Trước đó, sáng 21/7, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đánh giá về vấn đề nhân sự của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, vấn đề nhân sự tại Quốc hội khóa XIV không có biến động lớn do mới bầu cách đây 3 tháng. Bộ máy lãnh đạo, Quốc hội, Đảng và Chính phủ mới được kiện toàn cách đây ba tháng. Do đó, về cơ bản bộ máy này vẫn giữ nguyên như ở Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vừa qua.

Trong số 18 thành viên Ủy ban Thường vụ khóa XIV có 15 người tái cử và 3 người được bầu mới, gồm:

kim-ngan.jpg
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (SN: 1954; quê quán: Bến Tre), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội,Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

4 Phó Chủ tịch:

tong-thi-phong.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng 

Bà Tòng Thị Phóng (SN 1954; quê quán: Sơn La), Ủy viên bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII;

phung-quoc-hien.jpg
 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Ông Phùng Quốc Hiển (SN 1958; quê quán: Phú Thọ), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII;

uong_chu_luu.jpg
 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. 

Ông Uông Chu Lưu (SN: 1955; quê quán: Hà Tĩnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII;

do-ba-ty.jpg
  Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Ông Đỗ Bá Tỵ (SN: 1954; quê quán: Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII;

13 Ủy viên (xếp theo a, b, c):

nguyen-thuy-anh.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh. 
 1. Bà Nguyễn Thúy Anh (SN 1963, quê quán: Phú Thọ), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV;
  phan_thanh_binh1.JPG
  Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình. 
 2. Ông Phan Thanh Bình (SN: 1960; quê quán: An Giang), Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XIV;
  ha-ngoc-chien.jpg
   Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến.
 3. Ông Hà Ngọc Chiến (SN: 1957; quê quán: Cao Bằng), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV;
  phan-xuan-dung.jpg
  Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng. 
 4. Ông Phan Xuân Dũng (SN: 1960; quê quán: Hà Tĩnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIV;
  nguyen-khac-dinh.gif
    Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
 5. Ông Nguyễn Khắc Định (SN: 1964; quê quán: Thái Bình), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV;
  nguyen-van-giau.jpg
  Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu. 
 6. Ông Nguyễn Văn Giàu (SN: 1957, quê quán: An Giang), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV;
  nguyen-duc-hai.jpg
  Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải. 
 7. Ông Nguyễn Đức Hải (SN: 1961; quê quán: Quảng Nam), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XIV;
  nguyen-thanh-hai.jpg
  Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. 
 8. Bà Nguyễn Thanh Hải (SN: 1970; quê quán: Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV;
  le-thi-nga.jpg
  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga. 
 9. Bà Lê Thị Nga (SN: 1964; quê quán: Hà Tĩnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV;
  nguyen-hanh-phuc.jpg
   Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.
 10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc (SN: 1959; quê quán: Thái Bình), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.
  vu-hong-thanh-1.jpg
   Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh.
 11. Ông Vũ Hồng Thanh (SN: 1962; quê quán: Hải Dương), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV;
  tran-van-tuy.jpg
    Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy.
 12. Ông Trần Văn Túy (SN: 1957; quê quán: Bắc Ninh), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV;
  vo-trong-viet.jpg
   Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt.
 13. Ông Võ Trọng Việt (SN: 1957, quê quán: Hà Tĩnh), Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm