Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học chấn chỉnh công tác tuyển sinh

Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học chấn chỉnh công tác tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên về việc chấn chỉnh công tác tuyển sinh năm 2019.
Loading...