• Mới cập nhật:

Xã hội

Những lưu ý tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

PV 19/03/2021 - 14:28 (GMT+7)

Cử tri tìm hiểu về ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh minh họa KT

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, MTTQ các tỉnh, thành có trách nhiệm tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH cư trú trên địa bàn. Thời gian tổ chức Hội nghị cử tri đối với người ứng cử được thực hiện trong khoảng từ 21/3/2021 đến 13/4/2021.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cho biết: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (ngày 18/3), Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi biên bản hội nghị này đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia trong ngày 19/3/2021.

Cùng với đó sẽ gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người ứng cử ĐBQH cư trú thường xuyên để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có trách nhiệm tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn (cả những người ứng cử do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hiệp thương và những người ứng cử do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cũng sẽ phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn.

Hội nghị cử tri đối với người ứng cử được thực hiện trong khoảng từ 21/3/2021 đến 13/4/2021

Theo Hướng dẫn số 57 của UBTƯ MTTQ Việt Nam (12/3/2021) về Tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, thời gian tổ chức Hội nghị cử tri đối với người ứng cử được thực hiện trong khoảng từ 21/3/2021 đến 13/4/2021.

Hội nghị được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử ĐBQH khóa XV, người ứng cử đại biểu HĐND cư trú.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét toàn diện về mọi mặt, và bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với người ứng cử.

Về phương thức tổ chức hội nghị, trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, xã có Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử theo quy định của pháp luật.

Những lưu ý tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú với người  ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa KT

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH cư trú trên địa bàn (bao gồm những người ứng cử do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hiệp thương và những người được giới thiệu ứng cử do Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương).

Thành phần tham dự hội nghị hướng dẫn gồm:

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã nơi có người ứng cử cư trú và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cửĐBQH và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của UBTƯ MTTQ Việt Nam về bầu cử.

Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm