Sau loạt bài điều tra của PNVN: 11 cán bộ xã Tráng Liệt bị kỷ luật Đảng, 5 người bị khai trừ Đảng

Linh Trần
21/02/2022 - 13:33
Sau loạt bài điều tra của PNVN: 11 cán bộ xã Tráng Liệt bị kỷ luật Đảng, 5 người bị khai trừ Đảng

Trụ sở UBND thị trấn Kẻ Sặt

Sau khi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang đã quyết định kỷ luật Đảng 11 đảng viên là những lãnh đạo, công chức của xã Tráng Liệt cũ. Ngoài ra, Đảng Bộ xã Tráng Liệt nhiệm kỳ 2010-2015 cũng bị kỷ luật Cảnh cáo.

Liên quan đến vụ bán đất chui tại xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương), trao đổi với PNVN, ông Nguyễn Trọng Tuệ, Bí thư huyện ủy Bình Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức công bố kết luận của Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy và Quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Theo đó, thực hiện Quyết định 491-QĐ/HU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Giang về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Quách Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Kẻ Sặt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai (thời kỳ ông Hưng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt), Ban thường vụ Huyện ủy Bình Giang đã họp, thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

1. Ông Quách Văn Hưng với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt giai đoạn 2011 - 2019 (hiện là Chủ tịch HĐND thị trấn Kẻ Sặt) có vi phạm, khuyết điểm như sau:

Chưa thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã; quản lý hồ sơ địa chính, mốc địa giới hành chính chưa chặt chẽ, hồ sơ địa chính không đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ đất đai không qua bộ phận một cửa; chưa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, tình hình quản lý, khai thác quỹ đất chưa sử dụng hằng năm theo quy định; chưa thực hiện việc đăng ký đất chưa sử dụng; thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lưu giữ tài liệu thống kê không đúng quy định. Buông lỏng quản lý Nhà nước về xây dựng, để một số hộ dân lấn, chiếm, san lấp, xây nhà trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, để xảy ra vi phạm về đất đai trên địa bàn xã quản lý.

Ông Hưng chỉ đạo và thực hiện giao đất có thu tiền trái thẩm quyền 13 suất đất cho 12 hộ gia đình, cho 02 hộ dân đổi đất, tổng diện tích 1.508,40m2 đất tại vị trí đối diện trụ sở UBND xã Tráng Liệt, nay là thị trấn Kẻ Sặt; xác nhận quyền sử dụng đất cho 01 hộ gia đình và thống nhất việc xác nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ trái quy định. Chỉ đạo thực hiện việc thu, chi từ tiền bán đất không đúng quy định; dùng tiền thu từ bán đất để tu sửa, xây dựng các công trình tại địa địa phương (số tiền thu từ giao đất trái thẩm quyền là 7.320.000.000 đồng, số tiền đã chi 7.320.164.500 đồng).

Ông Quách Văn Hưng đã vi phạm vào các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng, tài chính. Vi phạm của ông Hưng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng và khó khắc phục, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác. Xét tính chất, mức độ vi phạm và kết quả thực hiện quy trình kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Quách Văn Hưng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Sau loạt bài điều tra của PNVN: 11 cán bộ xã Tráng Liệt bị kỷ luật Đảng, 5 người bị khai trừ - Ảnh 1.

Phiếu thu tiền mua đất của UBND xã Tráng Liệt cấp cho người dân

2. Ông Nguyễn Văn Hùng, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch HĐND xã Tráng Liệt nhiệm kỳ 2011-2016 (hiện đã nghỉ hưu), đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, để xảy ra việc giao đất có thu tiền, thu chi không đúng quy định, có nhiều vi phạm về đất đai trên địa bàn xã; không báo cáo cấp trên. Tại thời điểm không còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, ông Hùng đã ký thay mặt UBND xã xác nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân.

Xét tính chất, mức độ vi phạm và kết quả thực hiện quy trình kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thị hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

3. Ông Phạm Văn Vinh với cương vị là Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 (hiện nay đã nghỉ hưu), đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, không ngăn chặn và xử lý kịp thời, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về đất đai, giao đất có thu tiền, thu chi không đúng quy định, có nhiều vi phạm về đất đai trong thời gian dài trên địa bàn xã; không báo cáo cấp trên.

 Xét tính chất, mức độ vi phạm và kết quả thực hiện quy trình kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Vinh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

4. Ông Phạm Mạnh Kim với cương vị là công chức địa chính, xây dựng và môi trường xã Tráng Liệt giai đoạn 2012 - 2016 (hiện nay là công chức địa chính, xây dựng và môi trường xã Hùng Thắng), đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao; trực tiếp đi đo đất và giao đất trái thẩm quyền theo sự chỉ đạo trái quy định về quản lý đất đai của Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt, nhưng không báo cáo cấp trên, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục.

Xét tính chất, mức độ vi phạm và kết quả thực hiện quy trình kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Mạnh Kim bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

5. Ông Trần Văn Tuấn (tên thường gọi là Trần Tuấn Hảo) với cương vị là công chức Văn phòng HĐND-UBND, thống kê, thủ quỹ xã Tráng Liệt, giai đoạn 2011-2016, đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, nghỉ hưu nhưng vẫn trực tiếp thực hiện việc thu chi từ nguồn giao đất trái thẩm quyền đến năm 2018, theo sự phân công trái quy định về quản lý tài chính của Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt nhưng không báo cáo cấp trên dẫn đến việc lập quỹ và quản lý quỹ trái phép; chi không đúng nguyên tắc từ tiện giao đất trái thẩm quyền.

Xét tính chất, mức độ vi phạm và kết quả y thực hiện quy trình kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Văn Tuấn bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

6. Ông Lưu Đức Việt với cương vị là Công chức Tài chính-Kế toán xã Tráng Liệt giai đoạn từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 4 năm 2019 (nay là công chức Lao động - Thương binh - Xã hội thị trấn Kẻ Sặt), có biết việc thu tiền từ nguồn giao đất trái thẩm quyền nhưng không báo cáo cấp trên; trực tiếp cùng với đồng chí thủ quỹ lập chứng từ thu, chi từ bán đất không đúng quy định nhưng không báo cáo cấp trên dẫn đến việc lập quỹ và quản lý quỹ trái phép; chi không đúng nguyên tắc từ tiền giao đất trái thẩm quyền.

 Xét tính chất, mức độ vi phạm và kết quả thực hiện quy trình kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lưu Đức Việt bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Sau loạt bài điều tra của PNVN: 11 cán bộ xã Tráng Liệt bị kỷ luật Đảng, 5 người bị khai trừ - Ảnh 2.

Đất công người dân mua của UBND xã Tráng Liệt đã được xây nhà kiên cố

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Chu Văn Cường, là Công chức, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Tráng Liệt giai đoạn 2010-2014, Chủ tịch Cựu chiến binh giai đoạn 2014-2019.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Gia Hòa, là Phó Chủ tịch HĐND xã Tráng Liệt nhiệm kỳ 2011-2016 (hiện nay đã nghỉ hưu);  Kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Văn Hậu, là Phó Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt, nhiệm kỳ 2011-2016 (hiện nay đã nghỉ hưu); Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Quách Công Thọ, hiện là Bí thư Đảng ủy thị trấn Kẻ Sặt;  Kỷ luật  ông bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Hồng Điệp, là Trưởng Công an xã Tráng Liệt (hiện nay là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kẻ Sặt). Tuy nhiên, thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng đối với các Đảng viên Nguyễn Gia Hòa, Phạm Văn Hậu, Quách Công Thọ, Phạm Hồng Điệp đã hết; theo quy định của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy không ra quyết định kỷ luât về đảng đối với những đảng viên trên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang cũng xác định, Đảng ủy xã Tráng Liệt, nhiệm kỳ 2010-2015 đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra việc bán 13 suất đất trái thẩm quyền; việc thu, chi từ tiền bán đất không đúng quy định; để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai trên địa bàn xã gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vi phạm của tập thể Đảng ủy phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng. Xét tính chất, mức độ vi phạm và kết quả thực hiện quy trình kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy xã Tráng Liệt nhiệm kỳ 2010-2015 bằng hình thức Cảnh cáo.

Bãi miễn chức Chủ tịch HĐND thị trấn Kẻ Sặt

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang yêu cầu Đảng ủy thị trấn Kẻ Sặt tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát các sai phạm về đất đai trên địa bàn, có biện pháp xử lý kịp thời và xem xét trách nhiệm (nếu đến mức); báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Ban Thường vụ Huyện ủy. Thời gian thực hiện xong trước tháng 11/2022;

Chỉ đạo HĐND thị trấn Kẻ Sặt bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn Kẻ Sặt nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Quách Văn Hưng; bãi nhiệm đại biểu HĐND thị trấn Kẻ Sặt nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Quách Văn Hưng và đồng chí Lưu Đức Việt. Thời gian thực hiện xong trong quý 1/2022; 

Chỉ đạo UBND thị trấn Kẻ Sặt xem xét và đề nghị UBND  huyện kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Lưu Đức Việt và đồng chí Chu Văn Cường. Thời gian thực hiện xong trong quý 1/2022.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang cũng yêu cầu Đảng ủy xã Hùng Thắng chỉ đạo UBND xã Hùng Thắng xem xét và đề nghị UBND huyện Bình Giang kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Phạm Mạnh Kim. Thời gian thực hiện xong trong quý 1/2022.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang yêu cầu UBND huyện Bình Giang tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trong toàn huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện việc rà soát, kiểm tra toàn bộ các vi phạm khác về quản lý, sử dụng đất đai tại xã Tráng Liệt cũ, nay là thị trấn Kẻ Sặt và trong toàn huyện; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch khắc phục những vi phạm đã nêu tại Kết luận và các vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai đã xảy ra tại xã Tráng Liệt cũ. Xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo quy định đối với các đồng chí cán bộ công chức xã: Chu Văn Cường, Phạm Mạnh Kim, Lưu Đức Việt.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang cũng giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy là cơ quan thường trực giám sát việc tổ chức kiểm điểm, kỷ luật và giám sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục các vị phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại xã Tráng Liệt cũ.

Sự việc đau lòng

Trao đổi với PNVN, ông Nguyễn Trọng Tuệ, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Phụ nữ Việt Nam về việc bán đất công trái thẩm quyền tại xã Tráng Liệt, Huyện ủy nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc nên đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ. "Quy trình kép được Đoàn kiểm tra thực hiện, vừa xác minh, vừa làm quy trình kỷ luật. Kết quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kỷ luật 11 Đảng viên, trong đó 5 người bị khai trừ ra khỏi Đảng. Chúng tôi rất đau xót, nhưng đây là việc phải làm để Đảng bộ trong sạch", ông Tuệ nói.

Ông Tuệ cũng cho biết, hiện việc kỷ luật các Đảng viên là theo quy định của Đảng. Huyện ủy cũng đang chỉ đạo các cấp, chính quyền địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ những vi phạm của những người liên quan về quản lý đất đai và sẽ chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự.

Bí thư huyện ủy Bình Giang Nguyễn Trọng Tuệ cũng gửi lời cảm ơn Báo Phụ nữ Việt Nam đã vào cuộc quyết liệt từ những ngày đầu. Từ những thông tin của báo cung cấp, đã giúp Đoàn thanh tra có thêm tư liệu để tham khảo, tránh tình trạng địa phương báo cáo không đúng như trước đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm