Tags:

vùng dân tộc thiểu số

Những câu chuyện truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững

Những câu chuyện truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững

10 nhân vật đại diện cho 30 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2023 đã cùng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về các tấm gương nỗ lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo, làm giàu; chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức thực hiện, về xây dựng mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững.

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

“Những năm qua, tín dụng chính sách đã phát huy được vai trò quan trọng của mình, là đòn bẩy phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, miền núi”, ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc cho biết.

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ xóa đói, giảm nghèo

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ xóa đói, giảm nghèo

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã mang đến cho phụ nữ nghèo ở xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cơ hội tiếp cận với nguốn sinh kế bền vững, tăng thêm thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Người thầy 25 năm dạy tiếng Khmer miễn phí

Người thầy 25 năm dạy tiếng Khmer miễn phí

Nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng nói của dân tộc Khmer, thầy Danh Con (người Khmer, 52 tuổi) đã mở lớp dạy tiếng Khmer miễn phí tại nhà văn hóa ấp Tầm Phô (xã Tân Đông, huyện Tân Châu) suốt 25 năm qua.

60 cán bộ nữ cấp huyện, xã ở Thanh Hóa được tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý

60 cán bộ nữ cấp huyện, xã ở Thanh Hóa được tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án 8 nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hoạt động giúp các chị tự tin, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của trẻ em gái trong nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Phát huy vai trò của trẻ em gái trong nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Qua các tác phẩm nghệ thuật của học sinh vùng cao, những câu chuyện về phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng trong gia đình.... được khắc họa rõ nét. Từ đó nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người tại Thái Nguyên

Hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người tại Thái Nguyên

Từ 6/10 đến 8/10/2023, tại TP. Thái Nguyên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người”.

Gia lai: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ chủ chốt cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số

Gia lai: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ chủ chốt cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số

76 cán bộ nữ chủ chốt cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số đến từ các đơn vị, Hội LHPN huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Yên Bái: Huy động nam giới tham gia các hoạt động bình đẳng giới

Yên Bái: Huy động nam giới tham gia các hoạt động bình đẳng giới

Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái, về những kế hoạch tháo gỡ khó khăn khi thực hiện triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong thời gian tới.

Thanh Hóa: Trang bị kiến thức về vấn đề giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ Hội

Thanh Hóa: Trang bị kiến thức về vấn đề giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ Hội

50 học viên là cán bộ Hội LHPN tỉnh THanh Hóa và 12 huyện thực hiện Dự án 8 trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động đối với tổ truyền thông cộng đồng.