Cứ 10 phụ nữ khuyết tật thì có 4 người từng bị bạo lực tình dục

Cứ 10 phụ nữ khuyết tật thì có 4 người từng bị bạo lực tình dục

Nghiên cứu thực tế của Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng tại huyện Ba Vì (Hà Nội) và quận Thanh Khê (Đà Nẵng ) cho thấy: cứ 10 phụ nữ khuyết tật thì có 4 người đã từng bị ít nhất 1 hình thức bạo lực tình dục.