• Mới cập nhật:
Chủ đề:

Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Xây dựng giá trị gia đình: Khi cha mẹ cũng cần phải học

Theo một số ý kiến chuyên gia về gia đình, trẻ em, việc tạo dựng giá trị gia đình bền vững trong thời đại mới cần đến vai trò chủ động và thông thái không hề nhỏ từ phía các bậc phụ huynh trong việc nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Cha mẹ vì thế cũng cần phải học để định hướng tốt hơn trong cuộc hành trình không ít gian nan này.
Xây dựng giá trị gia đình: Khi cha mẹ cũng cần phải học

Giới trẻ có sẵn sàng kết hôn, sinh con khi đến tuổi trưởng thành?

Giới trẻ có sẵn sàng kết hôn, sinh con khi đến tuổi trưởng thành?
Nhóm tác giả TS Nguyễn Thị Thanh Thủy (Học viện Phụ nữ Việt Nam) và ThS Đinh Thị Nguyệt (Học viện Hành chính Quốc gia) đã có một cuộc khảo sát nhóm người trẻ 16-30 tuổi về giá trị hôn nhân với nhiều kết quả đáng chú ý, từ đó có những gợi mở ở góc nhìn của thế hệ trẻ về vấn đề này.

Gợi mở các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Gợi mở các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc
Hướng đến xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay là nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đặc biệt quan tâm nghiên cứu, có khảo sát trên diện rộng để làm cơ sở đánh giá trong quá trình xây dựng các tiêu chí.

Vun đắp giá trị gia đình - nhận diện và giải pháp

Vun đắp giá trị gia đình - nhận diện và giải pháp
Giữ gìn, phát triển giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới là một trong những nội dung của văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là định hướng quan trọng việc xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam.

Gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương

Gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với những chỉ tiêu cụ thể

Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với những chỉ tiêu cụ thể
Hội LHPN TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII".

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo - Phát triển”

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển”
Ngày 29/4, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Như Xuân tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện khu vực miền núi để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đại trà, hướng đến ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN Hà Nội: Gắn thực hiện Nghị quyết với yêu cầu vận động phụ nữ

Hội LHPN Hà Nội: Gắn thực hiện Nghị quyết  với yêu cầu vận động phụ nữ
Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã xác định 2 nội dung trọng tâm trong nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố. Đó là tập trung nắm vững những điểm mới, nội dung cốt lõi và gắn việc triển khai chương trình hành động với việc đáp ứng yêu cầu vận động phụ nữ trong tình hình mới.

Trách nhiệm, tận tâm, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Trách nhiệm, tận tâm, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác
"Kết quả mà Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam đạt được thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, khoa học với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề của cơ quan và từng ban, đơn vị".

Nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII: Phát huy vai trò nhân lực nữ, nhân lực trẻ trong thời đại mới

Nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII: Phát huy vai trò nhân lực nữ, nhân lực trẻ trong thời đại mới
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra trên diện rộng trong 2 ngày 27&28/3 thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, Đảng viên. Báo PNVN ghi nhận một số ý kiến xung quanh sự kiện này.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra ngày 27/3, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Thắng đã truyền đạt 2 chuyên đề quan trọng.
Xem thêm