• Mới cập nhật:
Chủ đề:

Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong vườn cây xanh nhà Hội

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đang được nhiều Hội LHPN cơ sở tại TPHCM triển khai. Bằng những cách thức gần gũi, không gian văn hóa này đã từng bước giúp hội viên phụ nữ thêm trân quý các giá trị lịch sử.
“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong vườn cây xanh nhà Hội

Thông tin cần biết về Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

Thông tin cần biết về Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam
Hội thi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên, phụ nữ, ́góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Mong phụ nữ được nâng cao tri thức, phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu

Mong phụ nữ được nâng cao tri thức, phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu
Mỗi gia đình và cộng đồng cần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại nhằm củng cố sức mạnh nội sinh, chuyển hóa thành "sức mạnh mềm", đồng thời làm phong phú thêm nền văn hóa của dân tộc.

Khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc: 9 giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc: 9 giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam
Sáng 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức tại Hội trường Diên hồng (Nhà Quốc hội) với sự tham dự của 600 đại biểu từ các bộ, ngành; giới văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội trong cả nước và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố.

Xây dựng giá trị gia đình: Khi cha mẹ cũng cần phải học

Xây dựng giá trị gia đình: Khi cha mẹ cũng cần phải học
Theo một số ý kiến chuyên gia về gia đình, trẻ em, việc tạo dựng giá trị gia đình bền vững trong thời đại mới cần đến vai trò chủ động và thông thái không hề nhỏ từ phía các bậc phụ huynh trong việc nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Cha mẹ vì thế cũng cần phải học để định hướng tốt hơn trong cuộc hành trình không ít gian nan này.

Giới trẻ có sẵn sàng kết hôn, sinh con khi đến tuổi trưởng thành?

Giới trẻ có sẵn sàng kết hôn, sinh con khi đến tuổi trưởng thành?
Nhóm tác giả TS Nguyễn Thị Thanh Thủy (Học viện Phụ nữ Việt Nam) và ThS Đinh Thị Nguyệt (Học viện Hành chính Quốc gia) đã có một cuộc khảo sát nhóm người trẻ 16-30 tuổi về giá trị hôn nhân với nhiều kết quả đáng chú ý, từ đó có những gợi mở ở góc nhìn của thế hệ trẻ về vấn đề này.

Gợi mở các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Gợi mở các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc
Hướng đến xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay là nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đặc biệt quan tâm nghiên cứu, có khảo sát trên diện rộng để làm cơ sở đánh giá trong quá trình xây dựng các tiêu chí.

Vun đắp giá trị gia đình - nhận diện và giải pháp

Vun đắp giá trị gia đình - nhận diện và giải pháp
Giữ gìn, phát triển giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới là một trong những nội dung của văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là định hướng quan trọng việc xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam.

Gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương

Gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương
Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với những chỉ tiêu cụ thể

Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với những chỉ tiêu cụ thể
Hội LHPN TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII".

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo - Phát triển”

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) lần thứ XXIII với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo -  Phát triển”
Ngày 29/4, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Như Xuân tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện khu vực miền núi để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đại trà, hướng đến ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem thêm