• Mới cập nhật:
Tags:

tự chủ đại học

‘Tự chủ đại học không phải là tự ý tăng thu rồi lấy tiền chia nhau’

‘Tự chủ đại học không phải là tự ý tăng thu rồi lấy tiền chia nhau’
"Tự chủ đại học được cho là xu thế tất yếu, nó bao hàm nhiều vấn đề chứ không chỉ là tự chủ về tài chính và tự chủ tài chính cũng cần được các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) hiểu đúng, làm đúng chứ không phải thu chi thế nào tùy ý".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Việt Nam mới chỉ tự chủ đại học một phần'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Việt Nam mới chỉ tự chủ đại học một phần'
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ, Việt Nam đã nói đến tự chủ đại học từ khi thành lập ĐH Quốc gia nhưng đến năm 2014, mới có 23 trường tự chủ theo Nghị định 77. Tuy nhiên, giáo dục đại học mới là tự chủ một phần, chưa đúng với thông lệ quốc tế.

Trường đại học thực hiện quyền tự chủ, nhiều ngành vẫn khó tuyển sinh

Trường đại học thực hiện quyền tự chủ, nhiều ngành vẫn khó tuyển sinh
Năm 2018, Bộ GD&ĐT đã giao cho các trường đại học tự chủ trong việc đưa ra mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào. Đây là cách tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục tự chủ hơn trong công tác tuyển sinh, bảo đảm chất lượng đào tạo và đáp ứng được nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp. Tuy vậy, việc bổ sung quy chế này đang đặt ra nhiều thách thức cho các trường đại học tốp giữa và tốp dưới trong công tác tuyển sinh.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Sinh viên trường tư đang phải chịu nhiều loại thuế

Sinh viên trường tư đang phải chịu nhiều loại thuế
Ông Trần Hữu Nghị- Phó Chủ tịch hiệp hội các trường ĐH, CĐ cho rằng, luật đang thể hiện sự phân biệt đối xử giữa trường công và trường tư. Trong khi sinh viên trường công được hưởng ngân sách thì sinh viên trường tư phải đóng nhiều loại thuế